Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ľubomír Hujo, PhD.
Identifikačné číslo: 1182
Univerzitný e-mail: lubomir.hujo [at] uniag.sk
 
docent - Katedra dopravy a manipulácie (TF)

Kontakty
     
Výučba
     
Záverečná práca          
          Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Inteligentné dopravné systémy v mestskej hromadnej doprave
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:
doc. Ing. Miroslav Macák, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:Inteligentné dopravné systémy v mestskej hromadnej doprave
Abstrakt:
Cieľom diplomovej práce, bolo popísať a navrhnúť riešenie, inteligentného dopravného systému v mestskej hromadnej doprave. Prvá časť diplomovej práce, sa zaoberá charakteristikou, rozdelením a popisom inteligentných dopravných systémov. V druhej časti je predstavená vybraná lokalita, v ktorej bude inteligentný systém aplikovaný. V rámci vlastnej práce sú na základe meraní vybrané najvhodnejšie oblasti pre použitie inteligentného systému a je navrhnutá jeho funkcia.
Kľúčové slová:inteligentný systém, mestská hromadná doprava, preferencia, semafor

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene