Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ľubomír Hujo, PhD.
Identifikačné číslo: 1182
Univerzitný e-mail: lubomir.hujo [at] uniag.sk
 

     
     
Záverečná práca     
     
     
Orgány
     
Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Využitie GPS v podmienkach nákladnej dopravy
Autor: Ing. Tomáš Mesároš
Pracovisko: Katedra dopravy a manipulácie (TF)
Vedúci práce: doc. Ing. Ľubomír Hujo, PhD.
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

Názov práce:Využitie GPS v podmienkach nákladnej dopravy
Abstrakt:
V diplomovej práci som sa venoval využitiu technológií GPS v podmienkach cestnej nákladnej dopravy. Hlavným cieľom bolo zosumarizovanie známych poznatkov o GPS a ich využitie v prostredí dopravno-logistického podniku. Praktická realizácia bola vykonaná v spoločnosti Galliker Slovakia s.r.o.. Predmetom skúmania bol telematický systém Nufatron, ktorý je v spoločnosti zavedený. Diplomová práca je rozdelená do piatich kapitol. Prvá kapitola je zameraná na zosumarizovanie známych poznatkov o technológii GPS a jeho využití v cestnej nákladnej doprave. V druhej kapitole sú vymedzené ciele diplomovej práce. Tretia kapitola je zameraná na metodiku práce, metódy skúmania a pracovný postup. Štvrtá kapitola obsahuje podrobný popis skúmaného systému a jeho podsystémov a ich funkcie v podniku. V záverečnej kapitole sú vyhodnotené a zosumarizované výsledky práce a ich vplyv na fungovanie v spoločnosti Galliker Transport & Logistics.
Kľúčové slová:GPS systém, Galliker Transport & Logistics, Dopravná telematika, Cestná nákladná doprava, Monitorovanie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene