Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ľubomír Hujo, PhD.
Identifikačné číslo: 1182
Univerzitný e-mail: lubomir.hujo [at] uniag.sk
 
Vedúci pracoviska - Katedra dopravy a manipulácie (TF)

     Výučba
     
     
Projekty     
Publikácie
     
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:
Meranie zaťaženia hydrogenerátora v laboratórnych podmienkach
Autor:
Pracovisko: Katedra dopravy a manipulácie (TF)
Vedúci práce:
Oponent:prof. Ing. Ján Jobbágy, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Meranie zaťaženia hydrogenerátora v laboratórnych podmienkach
Abstrakt:
V súčasnej dobe sú výrobcovia hydraulických zariadení neustále konfrontovaní s požiadavkou zvyšovania kvality hydraulických systémov a znižovania zaťaženia životného prostredia. Jednotlivé prvky hydraulického obvodu spolu s hydraulickou kvapalinou majú spĺňať všetky podmienky, ktoré sa pri prevádzke hydraulických systémov vyskytujú. Preto sa využívajú skúšky hydraulických prvkov a kvapalín, ktoré v laboratórnych podmienkach napodobňujú prevádzkové zaťaženie, ktorého priebeh predpisuje väčšinou norma, alebo samotné modelové príklady z praxe. Po ukončení testov nastáva rozbor fyzikálnych vlastností zariadenia a analyzujú sa jednotlivé výstupy. Pre potrebu skrátenia prevádzkových skúšok hydraulických prvkov, bolo navrhnuté a zostrojené skúšobné laboratórne hydraulické zariadenie, ktorého funkčnosť budeme overovať.
Kľúčové slová:
hydraulické zariadenie, hydraulický obvod, laboratórne skúšobné zariadenie, hydraulická kvapalina, hydrostatické prvky

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene