Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ľubomír Hujo, PhD.
Identifikačné číslo: 1182
Univerzitný e-mail: lubomir.hujo [at] uniag.sk
 
Vedúci pracoviska - Katedra dopravy a manipulácie (TF)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca
     
Projekty     
Publikácie
     
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:
Analýza dopravných nehôd v cestnej doprave vo vybranom regióne
Autor:
Pracovisko:
Katedra dopravy a manipulácie (TF)
Vedúci práce: doc. Ing. Ľubomír Hujo, PhD.
Oponent:
doc. Ing. Miroslav Žitňák, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:Analýza dopravných nehôd v cestnej doprave vo vybranom regióne
Abstrakt:
Diplomová práca analyzuje nehodovosť v cestnej doprave vo vybranom regióne. Zameranie bolo na spracovanie štatistických údajov dopravnej nehodovosti za roky 2017, 2018 a 2019. Na základe vypracovaných tabuliek z údajov Ministerstva vnútra SR sme zostrojili grafy a porovnali hodnoty medzi sebou. Ešte pred samotným spracovaním, sme popísali v teoretickej časti práce dopravu a jej delenie. Ďalej sme popísali čo je to nehoda, psychológiu nehôd a fázy nehodového deja. K moderným vozidlám neodmysliteľne patria aj aktívne prvky, ktoré slúžia na zníženie dopravnej nehodovosti.
Kľúčové slová:
nehoda, doprava, dopravná nehodovosť

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene