Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ľubomír Hujo, PhD.
Identifikačné číslo: 1182
Univerzitný e-mail: lubomir.hujo [at] uniag.sk
 
docent - Katedra dopravy a manipulácie (TF)
Vedúci pracoviska - Katedra dopravy a manipulácie (TF)

     
Výučba
     
     
     
Publikácie
     
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Dizertačná práca
Názov práce:
Návrh meracích reťazcov skúšobného hydraulického zariadenia pre mobilné energetické prostriedky
Autor: Ing. Jozef Nosian, PhD.
Pracovisko:
Katedra dopravy a manipulácie (TF)
Vedúci práce:
Oponent 1:
Oponent 2:Ing. Rastislav Škulec, PhD.
Oponent 3:
doc. Ing. Jozef Krilek, Ph.D.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Návrh meracích reťazcov skúšobného hydraulického zariadenia pre mobilné energetické prostriedky
Abstrakt:Predložená dizertačná práca sa zaoberá návrhom meracích reťazcov na meranie a skúšanie hydrostatických prevodníkov. Predložený návrh meracích reťazcov na meranie hydraulických zariadený slúži na meranie a skúšanie hydrostatických prevodníkov v laboratórnych podmienkach, predovšetkým hydrogenerátorov. Skúšobné zariadenie umožňuje skúšať hydraulické zariadenia a hydraulické kvapaliny simuláciou prevádzkových faktorov v laboratórnych podmienkach, čím sa skráti čas skúšania, so znížením ekonomických nákladov skúšania prvkov hydraulického obvodu, resp. skúšania vlastností hydraulických kvapalín. V predloženej práci bolo vykonané aj overovacie meranie, ktoré overí funkčnosť meracieho reťazca pričom zaznamenávame prietok hydrogenerátora pri jednotlivých otáčkach. Na základe merania sme schopní vypočítať prietokovú so sledovaním zmien prietokovej účinnosti a zároveň overiť funkčnosť meracieho reťazca. Následne bolo uskutočnené laboratórne meranie s vyhodnotením získaných výsledkov.
Kľúčové slová:
merací reťazec, hydraulické zariadenia, hydrogenerátor

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene