Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ľubomír Hujo, PhD.
Identifikačné číslo: 1182
Univerzitný e-mail: lubomir.hujo [at] uniag.sk
 
Vedúci pracoviska - Katedra dopravy a manipulácie (TF)

          Záverečná práca
     
     
     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:Posúdenie vlastností vybraných teleskopických manipulátorov
Autor: Bc. Lukáš Gemmel
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Posúdenie vlastností vybraných teleskopických manipulátorov
Abstrakt:
Bakalárska práca sa zaoberá porovnaním vybraných vlastností teleskopických manipulátorov. Spoločnými parametrami týchto teleskopických manipulátorov sú rovnaké výkonové parametre spaľovacieho motora a približne rovnaká nosnosť bremena. V prvej časti práce je v prehľade z dostupnej literatúry priblížená problematika dopravných a manipulačných prostriedkov a hlavná pozornosť je venovaná teleskopických manipulátorov. V druhej časti práce sú uvedené technické parametre vybraných teleskopických manipulátorov z ktorých boli vybrané ukazovatele pre vzájomné porovnanie. Výsledky porovnávania vybraných teleskopických manipulátorov sú zaznamenané v tabuľkovej a grafickej forme.
Kľúčové slová:
teleskopický manipulátor, parametre, manipulácia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene