Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.
Identifikační číslo: 1194
Univerzitní e-mail: stefan.mihina [at] uniag.sk
 
profesor CSc./PhD. - Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
Vedoucí pracoviště - Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Využitie najlepších dostupných techník pri technologicko-technickej modernizácii vo vybraných chovoch zvierat.
Autor: Ing. Daniela Kadlecová
Pracoviště: Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
Vedoucí práce: prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.
Oponent:prof. Ing. Roman Gálik, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Využitie najlepších dostupných techník pri technologicko-technickej modernizácii vo vybraných chovoch zvierat.
Abstrakt:Znečisťovanie zložiek životného prostredia zapríčinené rôznymi aktivitami človeka prebieha už veľmi dlho. Stupňovanie týchto procesov v posledných desaťročiach ohrozuje a viditeľne ničí najmä najcitlivejšie - biologické zložky krajiny a negatívne ovplyvňuje zdravotný stav obyvateľstva. Svetová živočíšna výroba je hlavným zdrojom emisií skleníkových plynov a môže byť považovaná za väčšieho prispievateľa globálneho otepľovania ako doprava. Emisie zo živočíšnej výroby sa pravdepodobne budú zvyšovať. Súčasne s expandovaním ekonomík rozvojových krajín sa bude zvyšovať dopyt po mäse a produkcia skleníkových plynov zo živočíšnej výroby sa podľa Organizácie Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) stane ešte väčším problémom. V dôsledku uvedených skutočností bolo nutné prijať rad opatrení, ktoré významne znížia nepriaznivé vplyvy globalizácie a jednotlivých výrobných rezortov na životné prostredie. Smernica Rady 2008/1/ES o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania je jedným z najdôležitejších legislatívnych predpisov v oblasti ochrany životného prostredia. Predstavuje zlom v prístupe k ochrane životného prostredia. Hlavnou úlohou pri ochrane životného prostredia je používanie najlepších dostupných techník (BAT), z hľadiska optimálnej ochrany životného prostredia ako celku. Cieľom diplomovej práce bolo zhodnotiť vybrané poľnohospodárske podniky z pohľadu integrovanej prevencii a kontroly znečisťovania a BAT techník. Pozornosť sa zameriava hlavne na modernizáciu fariem a uplatňovanie nových technológií a inovácií.
Klíčová slova:ochrana životného prostredia, najlepšie dostupné techniky BAT, IPPC

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně