Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.
Identifikačné číslo: 1194
Univerzitný e-mail: stefan.mihina [at] uniag.sk
 
profesor CSc./PhD. - Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
Vedúci pracoviska - Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Využitie najlepších dostupných techník pri technologicko-technickej modernizácii vo vybraných chovoch zvierat.
Autor: Ing. Daniela Kadlecová
Pracovisko: Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
Vedúci práce: prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.
Oponent:prof. Ing. Roman Gálik, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Využitie najlepších dostupných techník pri technologicko-technickej modernizácii vo vybraných chovoch zvierat.
Abstrakt:Znečisťovanie zložiek životného prostredia zapríčinené rôznymi aktivitami človeka prebieha už veľmi dlho. Stupňovanie týchto procesov v posledných desaťročiach ohrozuje a viditeľne ničí najmä najcitlivejšie - biologické zložky krajiny a negatívne ovplyvňuje zdravotný stav obyvateľstva. Svetová živočíšna výroba je hlavným zdrojom emisií skleníkových plynov a môže byť považovaná za väčšieho prispievateľa globálneho otepľovania ako doprava. Emisie zo živočíšnej výroby sa pravdepodobne budú zvyšovať. Súčasne s expandovaním ekonomík rozvojových krajín sa bude zvyšovať dopyt po mäse a produkcia skleníkových plynov zo živočíšnej výroby sa podľa Organizácie Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) stane ešte väčším problémom. V dôsledku uvedených skutočností bolo nutné prijať rad opatrení, ktoré významne znížia nepriaznivé vplyvy globalizácie a jednotlivých výrobných rezortov na životné prostredie. Smernica Rady 2008/1/ES o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania je jedným z najdôležitejších legislatívnych predpisov v oblasti ochrany životného prostredia. Predstavuje zlom v prístupe k ochrane životného prostredia. Hlavnou úlohou pri ochrane životného prostredia je používanie najlepších dostupných techník (BAT), z hľadiska optimálnej ochrany životného prostredia ako celku. Cieľom diplomovej práce bolo zhodnotiť vybrané poľnohospodárske podniky z pohľadu integrovanej prevencii a kontroly znečisťovania a BAT techník. Pozornosť sa zameriava hlavne na modernizáciu fariem a uplatňovanie nových technológií a inovácií.
Kľúčové slová:ochrana životného prostredia, najlepšie dostupné techniky BAT, IPPC

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene