Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.
Identifikačné číslo: 1194
Univerzitný e-mail: stefan.mihina [at] uniag.sk
 
profesor CSc./PhD. - Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
Vedúci pracoviska - Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Zhodnotenie vybratej technológie na spracovanie a využitie odpadov.
Autor: Ing. Drahomíra Karasová
Pracovisko: Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
Vedúci práce: prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.
Oponent:doc. Ing. Rudolf Opáth, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Zhodnotenie vybratej technológie na spracovanie a využitie odpadov.
Abstrakt:V r. 2010 bol vládou SR prijatý dokument "Stratégia obmedzovania ukladania biologicky rozložiteľných odpadov na skládky odpadov", obsahujúci opatrenia zamerané na podporu separovaného zberu biologicky rozložiteľného odpadu, na triedenie odpadu vo všeobecnosti a na jeho zhodnocovanie. Cieľom týchto opatrení je hlavne recyklácia, kompostovanie, produkcia bioplynu alebo využitie odpadu ako zdroja druhotných surovín a energie. Predložená diplomová práca sa zaoberá zhodnotením vybratej technológie na spracovanie a využitie odpadov, a to kompostovaním biologicky rozložiteľného odpadu v existujúcej kompostárni, s následným využitím kompostu ako substrátu na výrobu jedlých húb. Obsahuje tiež návrh kompostárne na bioodpady, ich zhodnotenie a vzájomné porovnanie.
Kľúčové slová:kompostovanie, biologicky rozložiteľný odpad, substrát na výrobu húb, využitie kompostu

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene