Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.
Identifikačné číslo: 1194
Univerzitný e-mail: stefan.mihina [at] uniag.sk
 
profesor CSc./PhD. - Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
Vedúci pracoviska - Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Analýza stavu techniky na farmách pre chov hovädzieho dobytka vo vybratom regióne
Autor: Bc. Jozef Jurgovský
Pracovisko: Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
Vedúci práce: prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.
Oponent:Ing. Rudolf Bašista
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Analýza stavu techniky na farmách pre chov hovädzieho dobytka vo vybratom regióne
Abstrakt:Predkladaná bakalárska práca sa zaoberá analýzou stavu techniky na farmách pre chov hovädzieho dobytka vo vybranom regióne, ktorým je Podtatranský región. Jedná sa konkrétne o poľnohospodárske podniky v obciach Vikartovce, Šuňava, Liptovská Teplička a Mengusovce. Uvedená problematika je v prvej časti tejto práce spracovaná na teoretickej úrovni, poznatky z ktorej boli využité v praktickej časti, pri analýze vybraných poľnohospodárskych podnikov. Cieľom práce bolo zhodnotiť stav techniky pre chov hovädzieho dobytka. V závere sme dospeli k zisteniu, že prebiehajúce rekonštrukcie fariem a ich modernizácia je nevyhnutná na zabezpečenie vyššieho komfortu pre zvieratá i personál.
Kľúčové slová:chov hovädzieho dobytka, systémy ustajnenia, dojárne

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene