Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.
Identifikačné číslo: 1194
Univerzitný e-mail: stefan.mihina [at] uniag.sk
 
profesor CSc./PhD. - Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
Vedúci pracoviska - Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Technické a technologické zabezpečenie platnej legislatívy pri využití odpadov.
Autor: Ing. Lucia Švecová
Pracovisko: Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
Vedúci práce: prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.
Oponent:doc. Ing. Viera Kažimírová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:anglický jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Technické a technologické zabezpečenie platnej legislatívy pri využití odpadov.
Abstrakt:Aby sme obmedzili vznik odpadov a znižovali ich nebezpečnosť pre životné prostredie bolo navrhnuté právne predpisy, ktoré presne stanovujú nakladanie s odpadom. Po vstupe do Európskej Únie náš štát prebral legislatívu týkajúcu sa odpadov a nakladania s odpadmi, jej snaha spočíva urobiť z Európy spoločnosť využívajúcu recykláciu, ktorá predchádza vzniku odpadov a využívať ich ako suroviny. Táto právna norma odpadov a odpadového hospodárstva upravuje práva a povinnosti právnických ale aj fyzických osôb pri predchádzaní vzniku odpadov a pri nakladaní s odpadmi, pôsobnosť orgánov štátnej správy a obcí, zodpovednosť za porušenie povinností na úseku odpadového hospodárstva. Odpad je najväčším nebezpečenstvom pre životné prostredie, ktorý patrí k hlavným pilierov trvalo udržiavať rozvoj popri sociálnej a ekonomickej sfére. V úvodnej časti diplomovej práce je charakterizovaný odpad , jeho filozofia, druhy odpadov. Hlavnou časťou diplomovej práce je opísaný súčasný stvav technického a technologického zabezpečenia odpadov v meste Nitra. V závere je vyhodnotenie spracovania odpadov v meste Nitra za rok 2009 až 2011.
Kľúčové slová:odpad, zabezpečenie odpadov, mesto Nitra

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene