Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.
Identifikačné číslo: 1194
Univerzitný e-mail: stefan.mihina [at] uniag.sk
 
profesor CSc./PhD. - Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
Vedúci pracoviska - Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Zhodnotenie technologických systémov odpratávania a ďalšieho využitia exkrementov vo vybratom chove na Slovensku
Autor: Ing. Katarína Šranková
Pracovisko: Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
Vedúci práce: prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.
Oponent:Ing. Luboš Laca
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Zhodnotenie technologických systémov odpratávania a ďalšieho využitia exkrementov vo vybratom chove na Slovensku
Abstrakt:V tejto diplomovej práci sa kladie dôraz na zhodnotenie technologických systémov odpratávania exkrementov a jeho ďalšieho využitia. Exkrementy sú výživným organickým hnojivom, ktoré sú najčastejšie produkované v procese živočíšnej výroby. Daná práca sa v prvej časti zaoberá biomasou živočíšneho pôvodu a charakteristikou jednotlivých systémov odpratávania exkrementov. Samostatnú kapitolu tvorí bioplynová stanica a proces vzniku bioplynu. Táto práca sumarizuje a kladie dôsledný efekt na prepojenie zariadení na odpratávanie exkrementov s premenou exkrementov na bioplyn a tým následne spaľovacím procesom na elektrickú a tepelnú energiu. Záverečná časť diplomovej práce je venovaná zhodnoteniu odpratávania a ďalšieho využitia exkrementov v konkrétnom poľnohospodárskom podniku.
Kľúčové slová:organické hnojivá, odpratávanie exkrementov, bioplynová stanica, bioplyn

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene