Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.
Identification number: 1194
University e-mail: stefan.mihina [at] uniag.sk
 

Contacts
     
     
Projects
     
Publications     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Innovations in Technology Designed for Animal Breeding and Their Usage in Marketing
Written by (author): Bc. Matúš Borecký
Department:
Department of building equipment and technology safety (TF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.
Opponent:
doc. Ing. Viera Kažimírová, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Inovácie v technológiách pre chov zvierat a ich využitie v marketingu predaja
Summary:
Cieľom práce bolo spracovať prehľad najnovších technologických riešení kŕmnych a dojacich zariadení pre chov hovädzieho dobytka a ich uplatnenie pri predaji a vytváraní marketingových stratégií firiem. Práca sa skladá z dvoch častí, prvá časť je literárny prehľad problematiky kŕmenia a dojenia hovädzieho dobytka, marketingových nástrojov a nových foriem marketingovej komunikácie. Druhá časť práce bližšie popisuje jednotlivé kŕmne vozy a dojacie zariadenia. Obsahuje informácie o výrobkoch jednotlivých výrobcov kŕmnych a dojacích zariadení dostupné na webových stránkach. V závere práce sme vytvorili diskusiu ohľadom problematiky, snažili sme sa analyzovať použité marketingové nástroje, ktoré v značnej miere ovplyvňujú rozhodovanie zákazníka, či si výrobok kúpi alebo zvolí konkurenčný výrobok. Práca má slúžiť na lepšie zorientovanie sa na trhu s kŕmnymi a dojacími zariadeniami, vysvetľuje jednotlivé rozdiely medzi ponúkanými výrobkami.
Key words:
kŕmne zariadenia, dojacie zariadenia, marketingové nástroje

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited