Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.
Identifikačné číslo: 1194
Univerzitný e-mail: stefan.mihina [at] uniag.sk
 
profesor CSc./PhD. - Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
Vedúci pracoviska - Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Najnovšie systémy kŕmenia hovädzieho dobytka u nás a v zahraničí
Autor: Ing. Michal Pintér
Pracovisko: Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
Vedúci práce: prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.
Oponent:prof. Ing. Roman Gálik, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Najnovšie systémy kŕmenia hovädzieho dobytka u nás a v zahraničí
Abstrakt:Pintér, Michal : Najnovšie systémy kŕmenia hovädzieho dobytka u nás a v zahraničí [Bakalárska práca] Pintér Michal: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Technická fakulta, Katedra strojov a výrobných systémov. Školiteľ: prof. Ing. Štefan Mihina, PhD. Stupeň: Bakalár. Nitra: TF SPU, 2013, 56 strán. Predkladaná bakalárska práca sa zaoberá problematikou najnovších systémov kŕmenia hovädzieho dobytka u nás a v zahraničí. Cieľom mojej práce bolo popísať najnovšie trendy a metódy pri kŕmení hovädzieho dobytka a tiež poukázať na vývoj poľnohospodárskej techniky pri kŕmení hovädzieho dobytka. Pri spracovaní danej problematiky sme vychádzali z teoretických základov kŕmenia z odporúčanej literatúry. Chov hovädzieho dobytka je najdôležitejším odvetím živočíšnej výroby na Slovensku. V mechanizácii živočíšnej výroby je dôležitým článkom kŕmna technika, a preto pri spracovávaní danej témy som sa zameral na miešacie kŕmne vozy (MKV). Miešacie kŕmne vozy sú kľúčové časti mobilnej kŕmnej linky. Sú definované ako viacúčelové moderné stroje, ktoré zabezpečujú vykonávanie viacerých technologických operácií, ktoré súvisia s kŕmením hovädzieho dobytka, ale môžu zabezpečiť aj podstielanie. Podrobnejšie som sa zaoberal tromi typmi kŕmnych vozov a to vertikálnym kŕmnym vozom Hi-Spec, kŕmnym a nastielacím vozom KAMZIK a miešacím kŕmnym vozom MIŠAK. V práci som opísal ich výhody a nedostatky, štandardné a voliteľné príslušenstvo a technické parametre.
Kľúčové slová:kŕmenie, hovädzí dobytok, miešací kŕmny voz

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene