Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Karol Šinka, PhD.
Identifikační číslo: 1202
Univerzitní e-mail: karol.sinka [at] uniag.sk
 

Kontakty
     
     
     
     
     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:
Analýza zrážkovo - odtokových procesov s využitím v GIS
Autor: Ing. Soňa Drabiščáková
Pracoviště:
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
Vedoucí práce:
Ing. Karol Šinka, PhD.
Oponent:
Ing. Katarína Pecháčová, PhD.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:
Analysis of Rainfall - Runoff Processes Using GIS
Abstrakt:
The main theme of our diploma thesis was the issue of defining soil degradation in the treated area, which was the village of Hrnčiarska Ves. The aim of the thesis was to analyze precipitation-drainage processes using geographic information systems in the affected village, consisting of two cadastral territories, namely Mondays and Big Suchey. The basis for the processing was a field survey, a survey and analysis of degraded phenomena. The work is focused on calculating the volume of surface (direct) runoff using the drainage curve method, ie using the CN method based on the hydrological characteristics of the area. After a detailed overview of the state of the problem solved, in order to achieve the main objective, we have to thoroughly evaluate the characteristics of the solved territory, namely: hydrological characteristics of the soil, which we defined through the main soil unit - HPJ in the seven local coding of the boned soil-ecological units - BPEJ. Using the maps of the current landscape structure, we have identified the elements of soil use. Because of the absence of spatial information, we did not take into account the soil cultivation and the quality of the soil cover in our calculations. By spatial synthesis of hydrological characteristics of soils, including their utilization, we obtained CN values at the level of defined contributing areas, ranging from 55 to 88. By applying CN values we processed the following characteristics, namely calculating the potential retention, height and volume of the surface (direct) runoff in the GIS environment. As a result of this work, the map outputs are spatially delimiting the area threatened with surface and concentrated surface drainage. Based on a field survey, we have made photodocumentation of the damaged areas, which show that the topography of the relief, the slope of the terrain, and especially the right way to manage the soil we can most significantly influence, contribute most to the surface discharge and water erosion. The results achieved by us can be used as a basis for the design of anti-flood and flood control measures in the locality under consideration.
Klíčová slova:
water, degradation, precipitation-runoff process, geographic information systems, surface runoff volume

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně