Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Karol Šinka, PhD.
Identifikačné číslo: 1202
Univerzitný e-mail: karol.sinka [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Analýza zrážkovo - odtokových procesov s využitím v GIS
Autor: Ing. Soňa Drabiščáková
Pracovisko: Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
Vedúci práce: Ing. Karol Šinka, PhD.
Oponent:Ing. Katarína Pecháčová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Analysis of Rainfall - Runoff Processes Using GIS
Abstrakt:The main theme of our diploma thesis was the issue of defining soil degradation in the treated area, which was the village of Hrnčiarska Ves. The aim of the thesis was to analyze precipitation-drainage processes using geographic information systems in the affected village, consisting of two cadastral territories, namely Mondays and Big Suchey. The basis for the processing was a field survey, a survey and analysis of degraded phenomena. The work is focused on calculating the volume of surface (direct) runoff using the drainage curve method, ie using the CN method based on the hydrological characteristics of the area. After a detailed overview of the state of the problem solved, in order to achieve the main objective, we have to thoroughly evaluate the characteristics of the solved territory, namely: hydrological characteristics of the soil, which we defined through the main soil unit - HPJ in the seven local coding of the boned soil-ecological units - BPEJ. Using the maps of the current landscape structure, we have identified the elements of soil use. Because of the absence of spatial information, we did not take into account the soil cultivation and the quality of the soil cover in our calculations. By spatial synthesis of hydrological characteristics of soils, including their utilization, we obtained CN values at the level of defined contributing areas, ranging from 55 to 88. By applying CN values we processed the following characteristics, namely calculating the potential retention, height and volume of the surface (direct) runoff in the GIS environment. As a result of this work, the map outputs are spatially delimiting the area threatened with surface and concentrated surface drainage. Based on a field survey, we have made photodocumentation of the damaged areas, which show that the topography of the relief, the slope of the terrain, and especially the right way to manage the soil we can most significantly influence, contribute most to the surface discharge and water erosion. The results achieved by us can be used as a basis for the design of anti-flood and flood control measures in the locality under consideration.
Kľúčové slová:water, degradation, precipitation-runoff process, geographic information systems, surface runoff volume

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene