Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Radovan Savov, PhD.
Identifikačné číslo: 1215
Univerzitný e-mail: radovan.savov [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra manažmentu (FEM)
dekanát - centrum - Fakulta ekonomiky a manažmentu
Prodekan - Fakulta ekonomiky a manažmentu

          Výučba     
     
     
     
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Zhodnotenie firemného plánovania vo vybranom podniku
Autor:
Ing. Radovan Rodina
Pracovisko:
Vedúci práce:
doc. Ing. Radovan Savov, PhD.
Oponent:
doc. Ing. Drahoslav Lančarič, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Evaluation of business planning in the selected company
Abstrakt:
The main target of each company and enterprise, which was founded for the purpose of business is to reach the maximum profit and maintain the competitive advantage in the domestic and foreign markets. The enterprises realized that the only way to reach these targets is to focus on the managment and to its basic function, which is planning. The effective planning of all areas of the company is the way to keep the existence and market position. The main theme of the thesis is the evaluation of business planning in selected company, describe the actual situation in the various areas of planning, their comparation and evaluation based on data on past, current and future state. The thesis is divided into theoretical and practical part. The first section decribe the theoretical knowledge giande by studying of literature, charecteristics of management and its function, which is planning. It is about the planning of several functional areas in the company such as production, inventory, personnel, marketing and economic indicators. The second part is focused on evaluation of business planing in the manufacturing company, which business in the automotive industry. The evaluation of each areas was based on information about the company and we compared the past, present and future state of it, which depend on forecacts prepared by the company managment. The final part of the thesis is focused on the assassment and determination of planning proposals and recommendations for the future.
Kľúčové slová:
Management, planning, automotive industry, production, marketing, human resources, economic indicators

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene