Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Maroš Valach, PhD.
Identification number: 1223
University e-mail: maros.valach [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Public Administration (FESRD)
Chief official - Department of Public Administration (FESRD)

Contacts     Graduate     Lesson     Projects     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Impact of location factors for allocating selected business entity
Written by (author): Ing. Miroslava Rumanová
Department: Department of Public Administration (FESRD)
Thesis supervisor: Ing. Maroš Valach, PhD.
Opponent:Ing. Martin Richter, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vplyv lokalizačných faktorov na alokáciu vybraného podnikateľského subjektu
Summary:Hlavným cieľom bakalárskej práce bolo opísať význam a vplyv lokalizačných faktorov pre vybraný podnik vo Vrábľoch. Za účelom dosiahnutia cieľa sme stanovili tieto čiastkové ciele: spracovať teoretický základ danej problematiky, podrobne charakterizovať vybraný podnik, zhodnotiť význam lokalizačných faktorov a hodnotiť vplyv lokalizačných faktorov na rozhodovanie vybraného podniku. Pri charakteristika podnikateľského subjektu sme pracovali najmä s faktormi, ktoré ovplyvnili jeho lokalizáciu na danom mieste. V prvej časti vlastnej práce išlo o o charakteristiku konkrétneho podniku, avšak bez jeho názvu, vzhľadom k akceptácii priania riaditeľa spoločnosti. V druhej časti, ktorá je obšírnejšia sme sa venovali už konkrétnemu vplyvu jednotlivých faktorov, ktoré ovplyvnili a neustále ovplyvňujú podnik v jeho podnikateľskej činnosti. Zoznam jednotlivých faktorov, ktoré rozhodujú o lokalizácii a činnosti spoločnosti, boli čerpané z dotazníka, kde sú prerozdelené podľa týchto kategórií: práca, trh, pôda a suroviny, infraštruktúrna vybavenosť, životné prostredie, právne a socio--ekonomické podmienky. Výsledkom práce je to, že podnik významné ovplyvňujú mnohé faktory, podnik poskytuje 360 pracovných príležitostí pre ľudí nielen v Nitrianskom kraji, ale aj pre ostatných obyvateľov Slovenskej republiky.
Key words:podnik, lokalizačný faktor, podnikateľská činnosť, štruktúra, vplyv

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited