Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Maroš Valach, PhD.
Identification number: 1223
University e-mail: maros.valach [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Public Administration (FESRD)
Chief official - Department of Public Administration (FESRD)

Contacts     Graduate     Lesson     Projects     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Implementation and Financing of Development Projects in the Municipality Trstena
Written by (author): Bc. Ivana Furdeková
Department: Department of Public Administration (FESRD)
Thesis supervisor: Ing. Maroš Valach, PhD.
Opponent:Ing. Michal Cifranič, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Implementácia a financovanie rozvojových projektov v meste Trstená
Summary:Bakalárska práca sa zaoberá problematikou implementovania a financovania rozvojových projektov v meste Trstená. Cieľom záverečnej práce je identifikovať a analyzovať implementované rozvojové projekty. Zároveň analyzovať jednotlivé možnosti financovania týchto projektov, proces riadenia, realizácie až po zhodnotenie. Rozvojové projekty predstavujú proces zlepšovania, inovácie a modernizácie. Práca je rozdelená na teoretickú a výsledkovú časť. V teoretickej časti sú vymedzené pojmy rozvoj, projekt a jeho manažment, financovanie projektov a zdroje financovania. Výsledková časť sa zaoberá charakteristikou mesta Trstená, financovaním a hospodárením v období rokov 2013 - 2017. Ďalšia časť je venovaná najvýznamnejším rozvojovým projektom a ich financovaniu. Najdôležitejším zdrojom údajov a informácií bola komunikácia s manažérkou projektového riadenia a regionálneho rozvoja. Záverečná kapitola obsahuje riadený rozhovor s projektovom manažérkou a odporúčania a návrhy pre ďalší rozvoj mesta. Výsledkom riešenia danej problematiky je prehľad financovania realizovaných projektov v sledovanom období. Silnou stránkou mesta je silní projektoví tím mladých ľudí so skúsenosťami a nápadmi pre ďalší rozvoj. Mesto zamestnáva viacerých projektových manažérov, ktorí sledujú možnosti získavania finančných prostriedkov. Mesto tak môže rýchlo a flexibilne reagovať na tieto možnosti.
Key words:regionálny rozvoj, rozvojové projekty, Trstená, financovanie projektov, projekt

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited