Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Ján Gaduš, PhD.
Identifikačné číslo: 1267
Univerzitný e-mail: jan.gadus [at] uniag.sk
 
profesor CSc./PhD. - Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)
Vedúci pracoviska - Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)
 
Externý spolupracovník - Centrum výskumu obnoviteľných zdrojov a energie (TF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:Verifikácia pestovania a energetickej konverzie mikro rias
Autor: Mgr. Natalia Glowacka, PhD.
Pracovisko: Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)
Vedúci práce: prof. Ing. Ján Gaduš, PhD.
Oponent 1:prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c.
Oponent 2:prof. Ing. Jozef Víglaský, CSc.
Oponent 3:prof. Ing. Igor Bodík, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:anglický jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Verifikácia pestovania a energetickej konverzie mikro rias
Abstrakt:Výstavba nových bioplynových staníc v Európe má stále rastúci trend, to je dôvod, prečo je potrebné hľadať vhodné alternatívne vstupné materiály, ktoré by mohli nahradiť súčasne intenzívne využívanú vstupnú surovinu – kukuričnú siláž (predstavuje 85% použitých vstupných surovín na Slovensku). V tejto dizertačnej práci je skúmaný možný potenciál mikrorias, ktoré v budúcnosti môžu byť použité ako alternatívna vstupná surovina na výrobu bioplynu. Pri porovnávaní mikrorias s tradičnými plodinami, môžeme poukázať na ich vysoký energetický potenciál (obsah oleja). Pri výrobe bioplynu z tradičných vstupných materiálov vzniká ešte veľký potenciál organického odpadu – CO2, fermentačná voda (digestát), ale aj pri využívaní bioplynu v kogeneračných jednotkách – teplo, čo je možné následne v uzavretom cykle využiť pri intenzívnom celoročnom pestovaní mikrorias. Takýto uzavretý systém prispeje k znižovaniu emisií CO2 a k zabezpečeniu vhodnej suroviny v podobe energeticky vysoko hodnotnej biomasy mikrorias. V súčasnej dobe existuje celý rad alternatívnych technológií pestovania mikrorias, ktoré boli vyvinuté vo svete. Je nevyhnutné ale hľadať racionálny spôsob výroby biomasy z rias pre účely týchto bioenergetických aplikácií, pri zachovaní všetkých požiadaviek na ekologické a ekonomické aspekty. Výsledky výskumu (6 vykonaných experimentov s anaeróbnou fermentáciou mikrorias) prezentované v dizertačnej práci potvrdzujú, že mikroriasy sú vhodnou alternatívou pre výrobu bioplynu metódou anaeróbnej fermentácie.
Kľúčové slová:kruhová ekonomika, mikroriasy, bioplyn, anaeróbna digescia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene