Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Vladimír Rataj, PhD.
Identifikačné číslo: 1282
Univerzitný e-mail: vladimir.rataj [at] uniag.sk
 

     Výučba     
     
     
     
Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Monitorovanie pohybu traktora v pracovných postupoch RV
Autor:
Ing. Pavol Manduch
Pracovisko:
Vedúci práce: prof. Ing. Vladimír Rataj, PhD.
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Monitorovanie pohybu traktora v pracovných postupoch RV
Abstrakt:
Abstrakt Monitorovanie techniky v poľnohospodárstve, ako nový spôsob vedenia evidencie o stave techniky a jej činnosti, začalo naplno využívať dostupné technológie za účelom znižovania ekonomických ukazovateľov a zvyšovania efektívnosti nasadenia techniky. Cieľom diplomovej práce bolo experimentálne monitorovať a vyhodnotiť pohyb traktora za stanovené obdobie. Na monitorovanie bol použití systém EchoTrack. Získané údaje boli následne spracované v prostredí GIS, ArcView a MS Excel zo zameraním na analýzu času nasadenia stroja. Počas riešenia práce bolo spracovaných veľké množstvo informácií o aktuálnom stave stroja a jeho využitia. Získané informácie ako poloha, čas a prevádzkové ukazovatele boli priradené k jednotlivým pracovným operáciám stroja podľa písomnej evidencie Výkaz práce. Takto zatriedené poznatky poskytujú kvalitné informácie o manažovaní techniky, o jej efektívnom využívaní, o technickej disciplíne samotnej obsluhy pri práci s poľnohospodárskou technikov. Na základe výsledkov možno konštatovať že monitorovanie pohybu strojov má veľký význam pre zefektívnenie výrobného procesu. Kľúčové slová: monitorovanie pohybu stroja, EchoTrack, nasadenie stroja.
Kľúčové slová:EchoTrack, nasadenie stroja, monitorovanie pohybu stroja

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene