Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Vladimír Rataj, PhD.
Identifikačné číslo: 1282
Univerzitný e-mail: vladimir.rataj [at] uniag.sk
 
profesor - Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)

Kontakty
     
Výučba     Projekty     
     
     
Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Vplyv prejazdov strojov na utlačenie pôdy
Autor:
Pracovisko:
Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
Vedúci práce:
Oponent:
doc. Ing. Miroslav Žitňák, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Vplyv prejazdov strojov na utlačenie pôdy
Abstrakt:Táto diplomová práca sa zaoberá problémom utlčenia pôdy, ktoré je spôsobované pohybom poľnohospodárskej techniky po poli. Práca obsahuje experimentálne merania na rodinnej farme v katastri obce Hronské Kosihy, kde boli skúmané následky rôznych plánovaných prejazdov strojových súprav. V auguste 2018 boli vykonané 3 druhy kľúčových meraní, pre 15 rozdielnych prejazdov po poli. Výsledky horizontálnej , vertikálnej penetrometrie a momentálnej pôdnej vlhkosti boli podporené údajmi o použitých pneumatikách ich tlakoch a hmotnostiach strojových súprav. Po ukončení všetkých meraní boli vyhodnotené a spracované viacerými analytickými a grafickými metódami. Výsledky prekvapili riadenie firmy a na ich základe došlo k viacerým opatreniam za účelom minimalizácie utlačenia pôdy.
Kľúčové slová:
penetrometrický odpor, poľnohospodárska technika, utlačenie pôdy

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene