Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Anton Kretter, PhD.
Identifikačné číslo: 1289
Univerzitný e-mail: kretter [at] is.uniag.sk
 
Externý spolupracovník - Fakulta ekonomiky a manažmentu (SPU)

Kontakty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:Marketing priameho predaja poľnohospodárskych produktov z hospodárskeho dvora.
Autor: Ing. Michal Belák, PhD.
Pracovisko: Katedra marketingu a obchodu (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Anton Kretter, PhD.
Oponent 1:prof. Ing. Ľudmila Nagyová, PhD.
Oponent 2:Ing. Peter Brezovský, PhD.
Oponent 3:prof. Ing. Dagmar Lesáková, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Marketing - Direct selling of agricultural products from the farmyard
Abstrakt:One of the main aim of the companies is to secure the sales of their products. In order to build a long-lasting relationship of customers with company, to gain an advantage over the competition and to be successful in sales, is important to use the suitable marketing mix. The main objective of the thesis is to highlight the current use of direct selling by primary producers who sell their agricultural products directly to final consumers in Slovakia. Submitted thesis also points at use of selected marketing mix tools in companies engaged in direct selling of their production in response to the final consumer and propose more effective use of marketing tools in practice of these companies. Thesis discusses the needs and demands of consumers for direct selling of agricultural products in relation to the primary producer. There is also analyzed the range of primary producers in terms of sales of agricultural products, methods of distribution of agricultural products, organizational and technical support of direct selling and efficiency of selected instruments of product, price, distribution and communication policies. In terms of consumer, submeitted thesis analyzes attitudes, preferences and consumer awareness of the possibility to purchase the agricultural products in their close neighborhood, the perception of consumers' attitudes to domestic respectively traditional food and consumer interest in processed and unprocessed agricultural food. The conclusion of the thesis is devoted to recommendations for the agricultural enterprises in the area of direct selling to final consumers. There are also summarized requirements and consumers perception on direct selling and their views on the implementation of direct selling in the practice. This thesis addresses the issue of direct selling of agricultural products from the farm yard. The theme is highly actual at present and its treatment can help the agricultural enterprises to reach better and more effective selling of their agricultural products to the final consumer.
Kľúčové slová:Sales to the Final Consumer, Sales from the Yard, Distribution, Primary Producer, Direct Selling, Consumers, Sales

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene