Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof.h.c. doc. Ing. Izabela Adamičková, PhD.
Identification number: 1296
 
Associate professor - Department of Economics (FEM)
Support officer - Dean's Office of the FEM (FEM)

     
Graduate
     
Lesson
     
Projects
     
     Bodies     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:The competitiveness of Slovak agriculture in the V4 countries
Written by (author):
Ing. Mária Jančiová
Department:
Department of Economics (FEM)
Thesis supervisor: prof.h.c. doc. Ing. Izabela Adamičková, PhD.
Opponent:
prof.h.c. doc. Ing. Natália Turčeková, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Konkurencieschopnosť slovenského poľnohospodárstva v rámci krajín V4
Summary:
Cieľom diplomovej práce bolo analyzovať ukazovatele konkurencieschopnosti medzi krajinami Vyšehradskej štvorky. V práci bol sledovaný vývoj objemu produkcie pre rastlinný pôvod, kde sme ako krajina dosiahli v poslednom desaťročí najväčší percentuálny progres, a taktiež aj živočíšny pôvod a produkcia jednotlivých komodít osobitne, ako základ pre dosiahnutie potravinovej sebestačnosti a bezpečnosti. Dôležitým je aj ročný počet pracovníkov v poľnohospodárstve, ako faktor pre hodnotenie konkurenčnej schopnosti krajín, nakoľko odzrkadľuje mieru využitia práce. Súčasťou diplomovej práce bolo zistiť aj výšku hrubej pridanej hodnoty, keďže odráža veľkosť novovytvorenej hodnoty, ktorá je pripísaná produkcii vo výrobnom procese. Pri tomto výpočte je potrebné poznať aj ďalší ukazovateľ - medzispotrebu, ako podstatný údaj o výrobkoch a službách, ktoré sa počas rokov sledovaného obdobia spotrebovávali alebo transformovali vo výrobe. Súčasťou práce bolo aj sledovať a porovnávať vývoj zahraničného obchodu, nakoľko tento ukazovateľ vypovedá o stupni zapojenia krajiny do medzinárodného obchodu, teda hovorí o výške konkurenčnej schopnosti pri dovoze a vývoze poľnohospodárskych komodít. Významnou časťou bolo aj sledovanie toku dotácií do poľnohospodárstva našej krajiny, ale i ostatných krajín Vyšehradskej štvorky, ktoré zvyčajne predstavujú len veľmi malé čiastky, čím negatívne ovplyvňujú objem produkcie a tak aj schopnosť konkurovať si nielen v rámci krajín V4, ale taktiež v rámci celého sveta. Tieto ekonomické kategórie sú základom pre splnenie cieľa a zhodnotenie konkurencieschopnosti v Slovenskej, Českej, Maďarskej a Poľskej republike.
Key words:
Konkurencieschopnosť, Vyšehradská štvorka, produkcia, dotácie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited