Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof.h.c. doc. Ing. Izabela Adamičková, PhD.
Identification number: 1296
 
Associate professor - Department of Economics (FEM)

Contacts
     
     
     
Projects
     
Publications
     
     
Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:
Economic development agriculture and its position in national economy
Written by (author):
Ing. Erik Janšto, PhD.
Department: Department of Economics (FEM)
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Hospodársky vývoj poľnohospodárstva a jeho postavenie v národnom hospodárstve
Summary:
Cieľom predloženej bakalárskej práce boli charakteristiky a opis postavenia slovenského poľnohospodárstva v národnom hospodárstve Slovenskej republiky počas rokov 2009 až 2013. Prácu sme rozčlenili do 4 prehľadných kapitol. V prvých troch kapitolách sme vysvetlili pojmy a pripravili vstup do sledovanej problematiky. Vo vlastnej práci sme sa venovali rozboru hrubej poľnohospodárskej výroby a výrobných faktorov v poľnohospodárstve, ktoré sme rozčlenili na dve základné skupiny -- na rastlinnú a živočíšnu výrobu a v nich sme charakterizovali pôdu, prácu a kapitál. Taktiež sme sa zaoberali rozborom makroekonomických ukazovateľov, dotáciami a zahraničným obchodom poľnohospodárstva v uvedených rokoch. V závere sme predstavili analýzu zisteného stavu poľnohospodárstva a pokúsili sme sa navrhnúť opatrenia, ktoré by podľa nás mohli prispieť ako podporný materiál pre širšie vedecké odborné štúdie.
Key words:
národné hospodárstvo, ukazovatele, vývoj, produkcia, poľnohospodárstvo

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited