Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof.h.c. doc. Ing. Izabela Adamičková, PhD.
Identification number: 1296
 
Associate professor - Department of Economics (FEM)
Support officer - Dean's Office of the FEM (FEM)

     Graduate     
     
Projects
     
     
Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Comparison of selected companies and their application on the market
Written by (author): Ing. Barbora Bégerová, MBA
Department:
Department of Economics (FEM)
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:English

Slovak        English

Title of the thesis:
Komparácia vybraných firiem a ich uplatnenie na trhu
Summary:
Cieľom tejto diplomovej práce je porovnať dve spoločnosti na trhu. Autor si vybral jednu domácu firmu, a jednu zo zahraničia. V práci je popísané teoreticky, ako bude autor analyzovať obe spoločnosti. Najskôr bolo potrebné charakterizovať obe spoločností a následne pokračovať s analýzou podľa charakteristík. Obe spoločnosti sa uplatňujú na trhu svojim vlastným a špecifickým spôsobom. V prvej kapitole je teoretický súhrn literatúry, po ktorej nasledujú ciele a metodika. Po metodike, sa začína vlastná práca, ktorá sa skladá z analýzy oboch uvedených spoločností a následne pokračuje implementácia modelu INK, kde sú poukázané rozdiely v spoločnostiach. Celý záver sa skladá zo zistení a odporúčaní pre budúcnosť, na ktoré autor prišiel počas celého výskumu.
Key words:
Marketing, Spoločnosti, Ekonomika, Porovnanie, Grant, INK model

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited