Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof.h.c. doc. Ing. Izabela Adamičková, PhD.
Identification number: 1296
 
Associate professor - Department of Economics (FEM)

     
Graduate
     
Lesson     Projects
     
     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:Renewable sources of energy in agriculture
Written by (author): Ing. Lenka Siváková
Department: Department of Economics (FEM)
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Obnoviteľné zdroje energie v poľnohospodárstve
Summary:
Cieľom diplomovej práce je poskytnúť prehľad jednotlivých druhov obnoviteľných zdrojov, ktoré je možné využívať pri výrobe energie a tým postupne znížiť využívanie fosílnych palív. Zároveň poskytuje prehľad o využívaní obnoviteľných zdrojov energie v Európskej Únií, legislatívu i systém podpôr a podporných politík uplatňovaných v súčasnosti v tejto oblasti. V rámci tejto témy hodnotíme spotrebu, súčasné využívanie i stanovené ciele jednotlivých štátov v oblasti obnoviteľných zdrojov. Následne táto práca poskytuje porovnanie výkupných cien jednotlivých štátov EÚ, rozdelených do kapitol podľa druhu obnoviteľného zdroja energie. Ďalšia časť tejto diplomovej práce hodnotí využívanie a potenciál obnoviteľných zdrojov na Slovensku. Detailnejšie sa venuje využitému potenciálu, i potenciálu, ktorý ešte v našich podmienkach nie je využitý. V závere práca hodnotí výhody respektíve nevýhody jednotlivých druhov OZE, ale aj možné bariéry a riziká, ktoré so sebou obnoviteľné zdroje prinášajú.
Key words:
potenciál, výhody, nevýhody, obnoviteľné zdroje energie, poľnohospodárstvo

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited