Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof.h.c. doc. Ing. Izabela Adamičková, PhD.
Identification number: 1296
University e-mail: izabela.adamickova [at] uniag.sk
 
Associate professor - Department of Economics (FEM)

     
     
     Projects     
Publications     Bodies     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Economics of growing selected commodities
Written by (author): Bc. Michaela Srnová
Department: Department of Economics (FEM)
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Ekonomika pestovania vybraných komodít
Summary:
V bakalárskej práci sme sa zamerali na ekonomiku pestovania vybraných komodít, analýzu a hodnotenie výsledkov v rastlinnej výrobe. Výnosy, náklady a výsledok hospodárenia vo vybranom podniku Poľnohospodárske družstvo Horné Dubové - Naháč. Zamerala som sa na dve konkrétne plodiny, ktorými sú repka olejná a jačmeň. Pozornosť som hlavne venovala produkcii daných komodít za časové obdobie piatich rokov. Na základe zdrojov MPaRV som zhodnotila ekonomické ukazovatele za uvedené komodity repka olejná a jačmeň jarný v časovom období od roku 2015 do roku 2019 poľnohospodárskej výroby za celú Slovenskú republiku.
Key words:náklady, výnosy, rastlinná výroba, živočíšna výroba, výsledok hospodárenia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited