Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof.h.c. doc. Ing. Izabela Adamičková, PhD.
Identification number: 1296
University e-mail: izabela.adamickova [at] uniag.sk
 
Associate professor - Department of Economics (FEM)

     
Graduate
     
Lesson
     
Projects     
     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Development of unemployment in the Slovak Republic after joining the European Union
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Vývoj nezamestnanosti v Slovenskej republike po vstupe do Európskej únie
Summary:
Bakalárska práca sa venuje nezamestnanosti v Slovenskej republike po vstupe do Európskej únie. Problematika nezamestnanosti ako aj pojmy nezamestnanosť, príčiny jej vzniku a druhy nezamestnanosti sú konkrétne popísané v teoretickej časti práce. Vo vlastnej časti práce je zhodnotená nezamestnanosť od roku vstupu až po rok 2017. Konkrétnejšie je spracovaná na základe jednotlivých kategórií za 5-ročné obdobie. Zhodnotená je podľa veku, pohlavia, vzdelania. Pohľad je upriamený aj na zamestnávanie absolventov a zdravotne postihnutých. V ďalšej časti je rozobraná tendencia vývoja počtu cudzincov pracujúcich v krajine. Zaznamenaný je aj prehľad najmenej rozvinutých okresov a zhodnotenie nezamestnanosti podľa klasifikácie zamestnaní. V závere vlastnej časti práce sa nachádzajú vlastné odporúčania na riešenie preberanej problematiky.
Key words:
nezamestnanosť, miera nezamestnanosti, Európska únia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited