Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof.h.c. doc. Ing. Izabela Adamičková, PhD.
Identification number: 1296
University e-mail: izabela.adamickova [at] uniag.sk
 
Associate professor - Department of Economics (FEM)

Contacts
     
Graduate
     
Lesson
     
     
Publications
     
Bodies
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:
Renewable resources of energy in agriculture
Written by (author):
Ing. Lucia Chládeková
Department:
Department of Economics (FEM)
Thesis supervisor: prof.h.c. doc. Ing. Izabela Adamičková, PhD.
Opponent:
prof.h.c. doc. Ing. Natália Turčeková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Obnoviteľné zdroje energie v poľnohospodárstve
Summary: Cieľom záverečnej práce je zhodnotenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v poľnohospodárstve, a to prostredníctvom dotazníkového prieskumu. Práca je rozložená na dve veľké časti. V prvej teoretickej časti sa budeme venovať definícii obnoviteľných zdrojov a takisto aj definícii jednotlivých jeho zložiek: slnečná energia, vodná energia, veterná energia, biomasa a geotermálna energia. V druhej časti analyzujeme využitie obnoviteľných zdrojov na Slovensku prostredníctvom hľadania informácií a tvorby tabuliek. Následne budeme hodnotiť výsledky dotazníkového prieskumu. Bude rozdelený na identifikačné otázky a následne otázky zisťovacie. Tento dotazník vypĺňajú zástupcovia poľnohospodárskych podnikov z rôznych častí Slovenska, a po jeho zhodnotení určíme úroveň využívania obnoviteľných zdrojov v poľnohospodárstve. Na záver zhrnieme opatrenia, ktoré by mohli pomôcť k vyššiemu využívaniu týchto obnoviteľných zdrojov energie.
Key words:
obnoviteľné zdroje energie, poľnohospodárstvo, slnečná energia, vodná energia, veterná energia, geotermálna energia, biomasa

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited