Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof.h.c. doc. Ing. Izabela Adamičková, PhD.
Identification number: 1296
University e-mail: izabela.adamickova [at] uniag.sk
 
Associate professor - Department of Economics (FEM)
Support officer - Dean's Office of the FEM (FEM)

Contacts
     
               
Publications
     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Evaluation of costs and revenues in selected business entity
Written by (author):
Bc. Ondrej Jánošík
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Hodnotenie nákladov a výnosov vo vybranom podnikateľskom subjekte
Summary:Hlavným cieľom tejto bakalárskej práce je hodnotenie nákladov a výnosov vybraného podnikateľského subjektu a ich vplyv na výsledok hospodárenia. Teoretická časť sa zaoberá skúmaním problematiky nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia. V praktickej časti tejto bakalárskej práce sme sa zamerali na charakteristiku vybraného podniku, jeho vznik, históriu a vývoj a momentálne postavenie na trhu. Na základe podkladov sme analyzovali majetok podniku a náklady a výnosy za roky 2016 až 2018. Na záver sme zhodnotili výsledky práce a navrhli odporúčania.
Key words:
náklady, výnosy, výsledok hospodárenia, súvaha, tržby

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited