Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. PaedDr. Ing. Jaroslav Jedlička, PhD.
Identifikačné číslo: 1332
Univerzitný e-mail: jaroslav.jedlicka [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)

     Absolvent
     
Výučba
     
Záverečná práca     
Projekty     
     
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Gestačný diabetes a výživa
Autor:
Ing. Michaela Kubányiová
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Gestačný diabetes a výživa
Abstrakt:
MICHAELA KUBÁNYIOVÁ : Gestačný diabetes a výživa [Bakalárska práca] -- Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov; Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva FZKI. -- Školiteľ : Ing. PaedDr. Jaroslav Jedlička, PhD. -- Nitra: 2012. --s. 47 Diebetes mellitus je hormonálne ochorenie, ktoré sa prejavuje zvýšenou hladinou glukózy v krvi a poruchou metabolizmu sacharidov v ľudskom tele. Toto ochorenie postihuje až 5% populácie. Gestačný diabetes je formou diabetu vznikajúcou počas tehotenstva. Táto forma po pôrode väčšinou zaniká no u žien ktoré ju prekonali je 20% až 50% pravdepodobnosť rozvoja diabetes mellitus II. typu počas 5 až 10 rokov. Gestačný diabetes predstavuje riziko pre matku aj plod. Vhodnou životosprávou a vykonávaním fyzickej aktivity je možné stavy tohto ochorenie zlepšovať.
Kľúčové slová:
Gestačný diabetes mellitus, tehotenstvo, výživa

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene