Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jana Hanusová, PhD.
Identification number: 1357
University e-mail: jana.hanusova [at] uniag.sk
 

Contacts     
     
     
Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:
Growth and development of the ferret
Written by (author):
Ing. Dominika Rudická
Department:
Thesis supervisor: Ing. Jana Hanusová, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Rast a vývin fretky domácej
Summary:
Diplomová práca sa zaoberá chovom fretiek, predovšetkým ich rastom a vývinom. Je v nej popísaný aj pôvod a história týchto zvierat, ktoré sú zdomácnené už viac ako 2500 rokov. Ďalej je v nej v stručnosti popísaná anatómia a morfológia fretiek a rôznorodosť ich sfarbenia. Práca sa zaoberá aj etológiou týchto svojských šeliem a zariadením na ich chov. Venujeme sa v nej aj výžive fretiek a zdravotnej problematike. V neposlednom rade sa táto diplomová práca zaoberá reprodukciou fretiek so zreteľom na rast a vývin. Jej cieľom bolo, vzhľadom na absenciu týchto informácií v literatúre, zozbierať informácie o raste fretiek v priebehu ich prvého roku života. V diplomovej práci sme na základe skupiny 22 sledovaných zvierat zostavili prehľadné údaje o priemerných hmotnostiach fretiek v konkrétnych obdobiach ich veku. Tieto údaje sme vzhľadom na veľký pohlavný dimorfizmus vo veľkosti tela samcov a samíc vyhodnotili pre každé pohlavie zvlášť. Na základe našich zistení si začínajúci chovateľ môže kontrolovať, či sa jeho zvieratá vyvíjajú správne. Tieto údaje, ako i obsah celej diplomovej práce môžu slúžiť najmä začínajúcim chovateľom ako návod na chov fretiek.
Key words:
fretka, rast, vývin, hmotnosť

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited