Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jana Hanusová, PhD.
Identification number: 1357
University e-mail: jana.hanusova [at] uniag.sk
 

Contacts          Publications
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Comparison of Health Condition in Dogs Depending on Origin
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor: Ing. Jana Hanusová, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Porovnanie zdravotného stavu psov s PP a bez PP a krížencov
Summary:
Záverečná práca sa venuje zdravotnému stavu psov s prihliadnutím na ich pôvod z hľadiska organizovanej kynológie. Rozoznáva tri kategórie: psy s preukazom o pôvode, psy tzv. "čistokrvné bez PP", a krížence. V prvej kapitole sa venuje plemenám psov -- histórii variability psa domáceho, plemenám a ich rozdeleniu do skupín podľa svetových kynologických organizácií, plemenitbe. V ďalšej kapitole pojednáva o chorobách s plemennou predispozíciou a sčítava možnosti ich prevencie. Nasleduje praktická časť, ktorej cieľom bolo získať a vyhodnotiť údaje o pôvode a zdravotnom stave jednotlivých psov, a to prostredníctvom dotazníka "Monitoring zdravia psov". Dotazník sa skladal z 5 častí: všeobecné otázky, otázky ohľadne veterinárnej starostlivosti o psa, otázky týkajúce sa chorôb psa, otázky týkajúce sa reprodukcie a doplňujúce otázky. V kapitole "Výsledky práce" graficky a slovne zhodnocuje výsledky prieskumu, a v diskusii sa ich snaží zdôvodniť s pomocou dostupných vedeckých poznatkov.
Key words:
psy, choroby, plemená, zdravie, preukaz pôvodu

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited