Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jana Hanusová, PhD.
Identification number: 1357
University e-mail: jana.hanusova [at] uniag.sk
 
Lecturer - Department of Small Animal Science (FAaFR)

     
     
Publications
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:assesment of the breed of american staffordshire terrier in registred breeding and dogs withou pedigree
Written by (author):
Department: Department of Small Animal Science (FAaFR)
Thesis supervisor:
Opponent:
doc. Ing. Michal Rolinec, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Zhodnotenie ustálenosti plemena americký stafordšírsky teriér v registrovanom chove a psov bez PP
Summary:
Diplomová práca sa zaoberá problematikou ustálenosti plemena Americký stafordšírsky teriér. Dnes je všeobecne známe, že plemeno ako každé iné má stanovený štadard, ktorý by jedince zaradené do chovu mali spĺňať. Napriek tomu sa v chovoch vyskytujú tri odlišné typy psov. Na zrealizovanie výskumu a zistenie dnešnej situácie a v chovoch sme si zvolili tridsať jedincov tohto plemena. Tieto jedince boli dospelé za predpokladu ustáleného telesného vývoja. Z toho bolo pätnásť jedincov s preukazom pôvodu a na porovnanie situácie pätnásť jedincov bez preukazu pôvodu. Použili sme metódu merania kohútikovej výšky u psov, celkovej výšky , obvodu hlavy, dĺžky hlavy a zmeranie váhy jedincov. Tieto hodnoty sme zapísali do tabuliek a výsledky porovnávali so štandardom psa. Cieľom práce bolo zistiť ustálenosť plemena v dnešných chovoch. Cieľová skupina psov, na ktorých sme vykonávali merania bola veľmi individuálna, kde sme zistili že aj matka s dcérou z registrovaného chovu, boli odlišného typu Amerického stafordšírskeho teriéra.
Key words:
Americký stafordšírsky teriér, ustálenosť, meranie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited