Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jana Hanusová, PhD.
Identification number: 1357
University e-mail: jana.hanusova [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Small Animal Science (FAaFR)

Contacts     Lesson     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Reproduction of dogs
Written by (author): Bc. Jana Drienková
Department: Department of Small Animal Science (FAaFR)
Thesis supervisor: Ing. Jana Hanusová, PhD.
Opponent:Ing. Mária Babošová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:English

Slovak        English

Title of the thesis:Rozmnožovanie psov
Summary:Cieľom našej bakalárskej práce bola problematika rozmnožovania psov. Prvá kapitola predstavuje anatómiu a fyziológiu samčej a samičej pohlavnej sústavy. Zameriava sa hlavne na pohlavnú sústavu psa a pohlavnú sústavu suky. Druhá kapitola sa zaoberá rujou suky, jej štádiami ako je proestrus, estrus, metestrus a anestrus. V plemenitbe psov rozdeľujeme 3 základné typy dospelosti (pohlavná, telesná a chovateľská). Obsah tretej kapitoly je venovaný pripúšťaniu, páreniu, umelému oplodneniu ktoré, je v dnešnej dobe veľmi využívaným spôsobom oplodnenia zvierat. Posledné kapitoly ktoré charakterizujú pôrod, starostlivosť o šteňatá, výživu novonarodených šteniat a ich odstav od matky nadväzujú na predchádzajúce kapitoly. Zoštudovali sme priebeh rozmnožovania psov, výber vhodného chovateľského psa, samotné pripúšťanie, pôrod a starostlivosť o novonarodené šteňatá.
Key words:pripúšťanie, rozmnožovanie, pôrod

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited