Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Jana Maková, PhD.
Identification number: 1386
University e-mail: jana.makova [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Microbiology (FBFS)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Microbiological methods used for the food analysis
Written by (author): Ing. Erika Cingerová
Department: Department of Microbiology (FBFS)
Thesis supervisor: doc. Ing. Jana Maková, PhD.
Opponent:Ing. Vladimíra Kňazovická, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Mikrobiologické metódy využívané pri analýze potravín
Summary:Podľa svetovej zdravotníckej organizácie sú za bezpečnosť potravín zodpovední všetci aktéri výrobného procesu. Pri dodávaní potravín pre spotrebiteľov musí byť zabezpečená hygienická bezpečnosť a zdravotná neškodnosť potravín. Na kontrolu hygienickej kvality potravín, ako aj kontrolu kvality výrobného procesu a dodržiavania programu HACCP, sa používajú mikrobiologické metódy. Cieľom našej práce bolo vytvorenie prehľadu o mikrobiologických metódach používaných na analýzu potravín a surovín, ako aj kontrolu a monitoring kritických kontrolných bodov a úrovne sanitácie. Metódy sme rozdelili a charakterizovali podľa princípu stanovenia a detekcie mikroorganizmov na metódy stanovenia počtu buniek mikroorganizmov, metódy založené na sledovaní intenzity biochemickej aktivity mikroorganizmov, molekulárne a imunologické metódy. Zvláštnu pozornosť sme venovali stanoveniu koliformných baktérií a Escherichia coli v potravinách a pitnej vode ako ukazovateľov potenciálnych patogénov a zároveň ukazovateľov hygienickej úrovne od prvovýroby až po konečný produkt.
Key words:metódy, mikroorganizmy, koliformné baktérie, Escherichia coli

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited