Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Jana Maková, PhD.
Identification number: 1386
University e-mail: jana.makova [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Microbiology (FBFS)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:The importance of plant growth promoting bacteria as bioactive metabolite producers
Written by (author): Bc. Klaudia Krempaská
Department: Department of Microbiology (FBFS)
Thesis supervisor: doc. Ing. Jana Maková, PhD.
Opponent:Ing. Eva Szabová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Význam baktérií podporujúcich rast rastlín ako producentov bioaktívnych metabolitov
Summary:Cieľom predloženej práce bolo popísať význam baktérií podporujúcich rast rastlín ako producentov bioaktívnych metabolitov. V bakalárskej práci sme charakterizovali pôdu, konkrétne rizosféru, ktorú kolonizujú baktérie osídľujúce korene rastlín. Rizobaktérie môžu ovplyvňovať rast rastlín svojimi priamymi a nepriamymi mechanizmami. Hlavnú pozornosť sme venovali priamym mechanizmom. V tejto kapitole sme opísali fixáciu dusíka, solubilizáciu fosfátov, draslíka a produkciu fytohormónov a ich pôsobenie na rastliny. Medzi fytohormóny radíme cytokiníny, giberelíny a auxíny. Ďalej sme popísali nepriame mechanizmy pôsobenia na rast rastlín ako produkciu siderofórov, antibiotík a hydrolytických enzýmov. V záverečnej časti práce sme uviedli rizobaktérie podporujúce rast rastlín významné v poľnohospodárstve z hľadiska výroby biohnojív a biopesticídov.
Key words:rizosféra, baktérie, fytohormóny, priame a nepriame mechanizmy, bioaktívne metabolity

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited