Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Jana Maková, PhD.
Identification number: 1386
University e-mail: jana.makova [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Microbiology (FBFS)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Characteristics of Plant Growth Promoting Bacteria from the Area of the Rhizosphere of Selected Crops
Written by (author): Ing. Renata Cinkocki
Department: Department of Microbiology (FBFS)
Thesis supervisor: doc. Ing. Jana Maková, PhD.
Opponent:doc. RNDr. Jana Urminská, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Charakteristika baktérií podporujúcich rast rastlín z oblasti rizosféry vybraných plodín
Summary:Rizosféra je najdôležitejšie ekologické prostredie v pôde, v ktorom prebiehajú rôzne interakcie medzi rastlinou a mikroorganizmami. Cieľom našej práce bolo izolovať a charakterizovať baktérie patriace do skupiny baktérií podporujúcich rast rastlín z oblasti rizosféry plodín Mak siaty, Sója fazuľová a Kukurica siata odobratých z lokality Silbaš v Srbsku a Kukurica siata, Slnečnica ročná a Kapusta repková pravá odobratých z lokality Kolíňany na Slovensku. Kvantitatívne zastúpenie baktérií rodu Pseudomonas bolo v rozsahu od 2,04 do 5,07 log KTJ.1g-1 suš. pôdy, s najväčším počtom z oblasti rizosféry Kapusty repkovej pravej a počet baktérií rozpúšťajúcich fosfáty predstavoval rozsah od 4,87 do 7,00 log KTJ.1g-1 suš. pôdy s najvyšším počtom v rizosfére Maku siateho. Z rizosféry sme vyizolovali 28 bakteriálnych kmeňov, ktoré sme ďalej testovali. Z celkového počtu izolátov, 15 bakteriálnych kmeňov malo nízky index rozpúšťania fosfátov (SI < 2,00), 4 kmene stredný index (2,00 ≤ SI < 4,00) a 9 kmeňov nemalo schopnosť rozpúšťať fosfáty. Ani jeden kmeň sa nepreukázal vysokým indexom rozpúšťania (SI ≥ 4,00). Všetky bakteriálne kmene produkovali fytohormón kyselinu indolyl – 3 – octovú (IAA) a 18 kmeňov sa preukázalo s pozitívnou produkciou siderofórov. Antifungálnu aktivitu vyjadrenú 100 % schopnosťou inhibície rastu mycélia fytopatogénnej huby Rhizoctonia sp. preukázalo 19 kmeňov, Sclerotinia sp. 16 kmeňov a ani jeden bakteriálny kmeň nemal 100 % účinnosť na rast mycélia huby Fusarium sp. Najlepším kmeňom bol kmeň 131, ktorý mal stredný index rozpúšťania fosfátov (2,88 mm), pozitívnu produkciu siderofórov, produkoval fytohormón IAA (3,13 µg.ml-1) a 100 % inhiboval rast fytopatogénnych húb rodu Rhizoctonia sp. a Sclerotinia sp. MALDI TOF metódou sme 10 bakteriálnych kmeňov identifikovali na úrovni rodu: Brevibacillus, Bacillus, Serratia, Enterobacter, Pseudomonas, 11 bakteriálnych kmeňov na úrovni druhu: Bacillus megaterium, Enterobacter cloacae, Micrococcus luteus, Escherichia coli, Serratia liquefaciens a 7 bakteriálnych kmeňov sa nám nepodarilo identifikovať touto metódou. Aplikáciou baktérií podporujúcich rast rastlín vo forme biohnojív a biopesticídov môžeme znížiť riziko nepriaznivých účinkov pesticídov a priemyselných hnojív na životné prostredie.
Key words:rizosféra, PGPB, fosfáty, fytohormón IAA, siderofóry, fytopatogénne huby

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited