Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD.
Identifikační číslo: 1401
Univerzitní e-mail: anna.bandlerova [at] uniag.sk
 
profesorka CSc./PhD. - Katedra práva (FEŠRR)
Proděkanka - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Vedoucí pracoviště - Katedra práva (FEŠRR)
 
Externí spolupracovnice - Fakulta ekonomiky a manažmentu (SPU)

     
     
Projekty     Orgány     Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:
Hodnotenie kvality hotelovych sluzieb v meste Kosice.
Autor:
Ing. Ladislav Karas
Pracoviště:
Vedoucí práce:
Oponent:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Hodnotenie kvality hotelovych sluzieb v meste Kosice.
Abstrakt:
Diplomová práca sa zaoberá analýzou a hodnotením kvality hotelových služieb v meste Košice. Na začiatku je vysvetlený význam cestovného ruchu v Košiciach, postavenie mesta Košice v národnej a regionálnej štruktúre cestovného ruchu v Slovenskej republike a dôležitosť infraštruktúry ubytovania pre rozvoj cestovného ruchu. Hlavná časť predstavuje analýzu hotelových zariadení v Košiciach a to z rôznych uhlov pohľadu: z hľadiska funkčnej-priestorovej štruktúry, druhovej skladby, vývoja zariadení a využitie kapacít. V závere sú uvedené budúce perspektívy rozvoja ubytovacích zariadení mesta Košice.
Klíčová slova:
hotel, kvalita, hodnotenie, ubytovanie, štruktúra, turizmus

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně