Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Klára Hennyeyová, CSc.
Identification number: 1412
University e-mail: klara.hennyeyova [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Informatics (FEM)
Chief official - Department of Informatics (FEM)

Contacts     Lesson     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Internet and its use in a manager's work
Written by (author): Bc. Jozef Németh
Department: Department of Informatics (FEM)
Thesis supervisor: doc. Ing. Klára Hennyeyová, CSc.
Opponent:Ing. Marcela Hallová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Internet a jeho využitie v práci manažéra
Summary:Internet patrí k významným nástrojom komunikácie a propagácie. Každá spoločnosť je riadená manažérmi, ktorí na komunikáciu so svojimi zákazníkmi, kolegami a podriadenými využívajú internet. Cieľom bakalárskej práce je definovať základné atribúty využívania internetu v práci manažérov, zhodnotiť úroveň využívania internetu a jeho služieb v spoločnosti NAMEX, s.r.o. a navrhnúť opatrenia na jej zlepšenie a zefektívnenie. Po preštudovaní dostupných zdrojov domácej i zahraničnej literatúry z oblasti internetu a jeho využívania v manažmente sme spracovali literárny prehľad o súčasnom stave riešenej problematiky doma a v zahraničí. Na základe osobných rozhovorov a vlastných skúseností zo spoločnosti NAMEX, s.r.o. sme analyzovali a zhodnotili súčasný stav využívania internetu v práci manažérov. Na záver sme navrhli niekoľko opatrení na zlepšenie úrovne využívania služieb internetu v spoločnosti NAMEX, s.r.o.
Key words:internet, internetové služby, spoločnosť, manažér

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited