Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Klára Hennyeyová, CSc.
Identification number: 1412
University e-mail: klara.hennyeyova [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Informatics (FEM)
Chief official - Department of Informatics (FEM)

Contacts     Lesson     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Internet and its use in the work of manager
Written by (author): Bc. Kristína Ťapayová
Department: Department of Informatics (FEM)
Thesis supervisor: doc. Ing. Klára Hennyeyová, CSc.
Opponent:Ing. Roderik Virágh, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Internet a jeho využitie v práci manažéra
Summary:Cieľom mojej bakalárskej práce je popísať internet a jeho využitie v práci HR manažéra v spoločnosti ZKW Slovakia, s.r.o.. Bakalárska práca je rozdelená na dve časti. Obsahom prvej časti je vysvetlenie základných pojmov ako je internet, manažment a manažér. Ďalej sme sa venovali histórii internetu až po jeho súčasnosť, ale taktiež princípmi fungovania internetu, bezpečnosti na internete, základným službám internetu a funkciám manažéra v podniku. Obsahom druhej časti bakalárskej práce je praktická časť, ktorej cieľom bolo zobraziť využitie internetu pri práci HR manažéra a stanoviť jeho zefektívnenie v spoločnosti ZKW Slovakia, s.r.o.. V časti návrhov sme navrhli odporúčania, ktoré by mohli pomôcť pri zlepšení komunikácii so zamestnancami spoločnosti a pri ich vzdelávaní. Navrhli sme komunikáciu prostredníctvom Facebookovej stránky, vzdelávanie pomocou e-learningu a využitie softvéru TeamViewer.
Key words:internet, manažment, manažér, služby internetu

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited