Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Viliam Bárek, PhD.
Identifikačné číslo: 1418
Univerzitný e-mail: viliam.barek [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Alternatívne riešenia závlahy pre športové plochy a záhrady
Autor: Bc. Matúš Čierny
Pracovisko: Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
Vedúci práce: doc. Ing. Viliam Bárek, PhD.
Oponent:doc. Ing. Ján Čimo, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Alternatívne riešenia závlahy pre športové plochy a záhrady
Abstrakt:Bakalárska práca je zameraná na problematiku závlah. Závlahové systémy sa stali neoddeliteľnou súčasťou súkromných a verejných, poľnohospodárskych, športových a záhradných priestorov. Ich potreba vzhľadom k rýchlo rastúcej populácií, zvýšeným nárokom na produkciu potravín a tiež k prebiehajúcim klimatickým zmenám bude čoraz väčšia. V súčasnej dobe existuje veľké množstvo možností a spôsobov zavlažovania pre rôzne druhy plôch a kultúr. Odlišujú sa konštrukciou, spôsobom umiestnenia, rozdielnou aplikáciou závlahovej vody, hospodárnosťou alebo finančnou náročnosťou. Každá alternatíva má taktiež svoje výhody a nevýhody, ktoré sú kľúčové pri voľbe správnej závlahovej sústavy pre konkrétnu plochu, plodinu alebo účel. Cieľom bakalárskej práce je spracovanie dostupných informácií o možnostiach závlahy pre športové plochy a okrasné záhrady. Zamerali sme sa na porovnanie troch alternatív závlahy, konkrétne závlahy rotačnými postrekovačmi, statickými rozstrekovačmi a podzemnej kvapkovej závlahy. Výsledkom práce je porovnanie troch spomenutých alternatív na základe vypracovaných návrhov a rozpočtov s využitím fiktívnej plochy.
Kľúčové slová:závlahy, rotačný postrekovač, statický rozstrekovač, podzemná kvapková závlaha

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene