Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Peter Halaj, CSc.
Identifikačné číslo: 1419
Univerzitný e-mail: peter.halaj [at] uniag.sk
 
profesor CSc./PhD. - Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
dekanát - centrum - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Prodekan - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Úprava vodného toku potok Suché v k.ú. Fačkov
Autor: Ing. Pavol Klinec
Pracovisko: Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
Vedúci práce: prof. Ing. Peter Halaj, CSc.
Oponent:Ing. Ľubomír Konc, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Modification of watercourse Suché creek in cadastral area of village Fačkov
Abstrakt:The diploma thesis focuses on the issue of modification and revitalization of small watercourses. In the introductory part is based on literature review elaborated issue of regulation waterways. It focuses on the history of flow modifications, the reasons why these modifications are implemented and technical aspects of these projects. The theoretical part elaborates issue of design lateral and longitudinal profile and also principles of designing modifications of flow path.. This part also analyzes the issue of revitalization of watercourses, especially the need of maintaining optimal living conditions of adjacent ecosystems, which is closely linked with the condition of the watercourse. The practical part is focused on the problem of Suché creek, which is located in cadastral area of village Fačkov. This section deals with the description of the area and design of the optimal solution for a part of flown, to accomplish all required functions. It is necessary to provide flood protection, protection of adjacent land that are threatened by landslides of banks and set up optimal ecological and esthetic properties of flow and its adjacent area.
Kľúčové slová:revitalization, cross sections, modification of watercourses

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene