Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Dr.h.c. prof. Ing. Dušan Húska, PhD.
Identifikačné číslo: 1420
Univerzitný e-mail: huska [at] is.uniag.sk
 
Externý spolupracovník - Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Externý spolupracovník - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva (SPU)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Zhodnotenie súčasného stavu a stratégia rozvoja cestovného ruchu na Horehroní.
Autor: Ing. Lucia Rejdovianová
Pracovisko: Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedúci práce: Dr.h.c. prof. Ing. Dušan Húska, PhD.
Oponent:doc. Ing. Viera Petrášová, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Zhodnotenie súčasného stavu a stratégia rozvoja cestovného ruchu na Horehroní.
Abstrakt:Predmetom práce je rozvoj cestovného ruchu v oblasti mikroregiónu Horehron s bližším zameraním na obec Telgárt, ktorá je jeho súčasťou. Obec Telgárt leží v srdci Stredného Slovenska, a jej okolitá príroda je jedinečná. Svedčí o tom aj to, že v chotári Telgártu sa nachádzajú tri národné parky. V záverečnej práci je zhodnotená primárna a sekundárna ponuka ako obce Telgárt, tak aj celého mikroregiónu Horehron. Taktiež bola vypracovaná SWOT analýza z hľadiska cestovného ruchu. Kľúčovou časťou bola analýza miestneho obyvateľstva, v obci Telgárt, ktorej hlavným cieľom bolo priblížiť do akej miery by boli občania ochotní spolupracovať na rozvoji CR v ich obci. Na základe ich poznatkov a názorov bolo možné bližšie sa priblížiť k problémom, ktoré zapríčiňujú stagnáciu rozvoja cestovného ruchu v obci. Záverečná časť bola venovaná návrhom na riešenie tejto problematiky, čo vyplývalo zo spomínanej analýzy obyvateľstva. Základnými bodmi týchto návrhov bolo zvýšenie informovanosti o možnostiach trávenia voľného času v obci a okolí, možnosť výstavby lanovky na Kráľovu hoľu alebo tiež zvýšiť úroveň poskytovaných služieb v obci.
Kľúčové slová:rozvoj cestovného ruchu, mirkroregión Horehron, obec Telgárt

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene