Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
Identifikační číslo: 1421
Univerzitní e-mail: 1421 [at] is.uniag.sk
 

     
Projekty          
     
Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:Predpokladané vplyvy prevádzky skládky tuhého komunálneho odpadu na ŽP
Autor:
Pracoviště:
Vedoucí práce:
Oponent:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

Název práce:
Predpokladané vplyvy prevádzky skládky tuhého komunálneho odpadu na ŽP
Abstrakt:Diplomaová práca sa zaoberá posudzovaním predpokladaných vplyvov prevádzky skládky TKO Považský Chlmec na životné prostredie. V teoretickej časti sa zaoberáme priblížením základných pojmov ako sú životnéhe prostredie, odpady, zneškodňovanie odpadov, zákonu EIA, ktoré sme definovali od rôznych autorov. Vlastná práca pozostáva z hodnotenia, opísania predpokladaných vplyvov prevádzky skládky a ich významnosti na životné prostredie. V tejto kapitole sme hodnotili vplyvy na obyvateľstvo, vodné pomery, faunu, flóru, pôdu a ovzdušie. V závere práce sme posúdili očakávané vplyvy skládky, prevádzkové rizíká a ich možný vplyv na okolité územie. Na základe stanovených výsledkov sme navrhli opatrenia na zmiernenie alebo aspoň zlepšenie terajšej situácie negatívnych vplyvov prevádzky skládky na okolité územie.
Klíčová slova:
skládka, skládkovanie, prevádzka skládky, životné prostredie, predpokladané vplyvy na životné prostredie

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně