Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
Identifikačné číslo: 1421
Univerzitný e-mail: 1421 [at] is.uniag.sk
 

     
               
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Predpokladané vplyvy prevádzky skládky tuhého komunálneho odpadu na ŽP
Autor: Ing. Katarína Obertová
Pracovisko:
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
Vedúci práce:
prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
Oponent:
doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Predpokladané vplyvy prevádzky skládky tuhého komunálneho odpadu na ŽP
Abstrakt:
Diplomaová práca sa zaoberá posudzovaním predpokladaných vplyvov prevádzky skládky TKO Považský Chlmec na životné prostredie. V teoretickej časti sa zaoberáme priblížením základných pojmov ako sú životnéhe prostredie, odpady, zneškodňovanie odpadov, zákonu EIA, ktoré sme definovali od rôznych autorov. Vlastná práca pozostáva z hodnotenia, opísania predpokladaných vplyvov prevádzky skládky a ich významnosti na životné prostredie. V tejto kapitole sme hodnotili vplyvy na obyvateľstvo, vodné pomery, faunu, flóru, pôdu a ovzdušie. V závere práce sme posúdili očakávané vplyvy skládky, prevádzkové rizíká a ich možný vplyv na okolité územie. Na základe stanovených výsledkov sme navrhli opatrenia na zmiernenie alebo aspoň zlepšenie terajšej situácie negatívnych vplyvov prevádzky skládky na okolité územie.
Kľúčové slová:
skládka, skládkovanie, prevádzka skládky, životné prostredie, predpokladané vplyvy na životné prostredie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene