Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
Identifikační číslo: 1421
Univerzitní e-mail: stredansky [at] is.uniag.sk
 
Profesor DrSc. - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI) - ukončeno

Kontakty     Projekty     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Posúdenie vplyvov vodného diela Sereď-Hlohovec na životné prostredie - zámer
Autor: Ing. Peter Kukučka
Pracoviště: Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
Vedoucí práce: prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
Oponent:doc. Ing. Lenka Lackóová, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:The Environmental Evaluation of Impacts of Water Works Sered-Hlohovec - the Study
Abstrakt:In this presented thesis was goal to elaborate a study listed under the Act no. 24/2006 of the Laws on Environmental impact assessment and amending certain acts as amended and provide basic theoretical information about environment, water issues and assessment of environmental impact. The study of the upcoming investment in Water Works Sereď - Hlohovec is prepared in accordance with Annex No. 9 along with field exploration to evaluate the area and create map layouts. The findings of our research shows that the most crucial aspects based on the construction of the Water Works Sereď- Hlohovec are: disruption of biocorridor's ecological stability, impact on the level of groundwater and surface water, cutting down trees, disruption and destruction of existing ecosystems and occupation of agricultural land and forest areas. On the other hand, positive effects are: hydro power flow management, the establishment of the waterway, and increased flood protection.
Klíčová slova:Water Works, Environment, Environmental Plan, Impact Assessment

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně