Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
Identifikačné číslo: 1421
Univerzitný e-mail: stredansky [at] is.uniag.sk
 
Profesor DrSc. - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI) - ukončené

Kontakty     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Posúdenie vplyvov vodného diela Sereď-Hlohovec na životné prostredie - zámer
Autor: Ing. Peter Kukučka
Pracovisko: Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
Vedúci práce: prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
Oponent:doc. Ing. Lenka Lackóová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:The Environmental Evaluation of Impacts of Water Works Sered-Hlohovec - the Study
Abstrakt:In this presented thesis was goal to elaborate a study listed under the Act no. 24/2006 of the Laws on Environmental impact assessment and amending certain acts as amended and provide basic theoretical information about environment, water issues and assessment of environmental impact. The study of the upcoming investment in Water Works Sereď - Hlohovec is prepared in accordance with Annex No. 9 along with field exploration to evaluate the area and create map layouts. The findings of our research shows that the most crucial aspects based on the construction of the Water Works Sereď- Hlohovec are: disruption of biocorridor's ecological stability, impact on the level of groundwater and surface water, cutting down trees, disruption and destruction of existing ecosystems and occupation of agricultural land and forest areas. On the other hand, positive effects are: hydro power flow management, the establishment of the waterway, and increased flood protection.
Kľúčové slová:Water Works, Environment, Environmental Plan, Impact Assessment

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene