Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
Identifikační číslo: 1421
Univerzitní e-mail: stredansky [at] is.uniag.sk
 
Profesor DrSc. - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI) - ukončeno

Kontakty     Projekty     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Zariadenia na zhodnocovanie odpadov v procese posudzovania vplyvov na ŽP (EIA)
Autor: Ing. Alexandra Pagáč Mokrá
Pracoviště: Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
Vedoucí práce: prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
Oponent:Ing. Mária Renčková
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Zariadenia na zhodnocovanie odpadov v procese posudzovania vplyvov na ŽP (EIA)
Abstrakt:Témou diplomovej práce bolo vyhodnotiť významnosť predpokladaných vplyvov zariadenia na zhodnocovanie odpadov a na zložky životného prostredia v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie (proces EIA - Environmental Impact Assessment). V úvodnej časti sme podrobne rozpísali definície o životnom prostredí zamerané na politiku životného prostredia, integrovanú prevenciu a kontrolu znečisťovania. Obsahom úvodnej kapitoly je tiež priblíženie pojmu posudzovania vplyvov na životné prostredie, uvedenie účelu a príčin jeho vzniku, ktorý posudzovanie plní. V kapitole sa na záver zaoberáme vývojom odpadového hospodárstva a nakladania s nimi. Cieľom práce bolo vykonať návrh zhodnocovania odpadu a identifikovať predpokladané vplyvy zariadenia na zložky životného prostredia v procese posudzovania. Analýzou riešeného územia sme zhodnotili súčasný stav prevádzky a vplyv na životné prostredie. Zo získaného zámeru sme vo výsledkoch vypracovali očakávané vplyvy počas výstavby a prevádzky. Zároveň sme posúdili predpokladané vplyvy podľa metódy, ktorá je využívaná v procese EIA.
Klíčová slova:zhodnocovanie odpadov , politika životného prostredia, posudzovanie vplyvov na životné prostredie, EIA, odpadové hospodárstvo

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně